Ons bezoek adres
Ter Steeghe Ring 47, Zwijndrecht
Openingstijden
Ma - Vr 07:00 - 18:00

ORIGENE Lage Rug-therapie

ORIGENE Lage Rug-therapie

De behandeling

Origene therapie is een unieke manier van behandelen en onderscheidt zich van andere behandelmethodes. Origene richt zich op de oorzaak van de problemen en niet op de symptomen, zoals veel behandelingen doen. Het concept maakt een zeer gerichte, functionele behandeling en training van de rug mogelijk. De functie van de bewegende wervelkolom wordt hiermee hersteld en geoptimaliseerd en de normale beweegpatronen worden weer geactiveerd.

Wat is de kracht van Origine therapie?

De kracht van Origene zit in de combinaties. Met het toestel wordt een volledig geïsoleerde strekbeweging met de rug gemaakt en moet er over het ingestelde bewegingstraject kracht uitgeoefend worden, waardoor de patiënt zich zelfstandig mobiliseert. Daarbij wordt ook een heel belangrijk stuk bewegingsangst overwonnen, als deze aanwezig is.

De gehele wervelkolom wordt als één keten bewogen om zo het beweegpatroon van de wervelkolom te verbeteren. Na deze eerste fase van mobiliseren volgt er een krachttrainingfase, waarbij de rug sterker gemaakt wordt om zo terugvallen (recidieven) te voorkomen.

Rust en inactiviteit hebben een ongunstige uitwerking op rugproblemen. Door de onderrug op een goede manier te bewegen en te versterken, nemen klachten af. Dat is precies wat de Origene therapie doet: met goed gedoseerde maatwerkoefeningen de onbruikbare spieren activeren. De behandelmethode helpt zo de functie van de bewegende wervelkolom te verbeteren.

Lage rugpijn is één van de meest voorkomende klachten binnen de fysiotherapie (27 %).  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen specifieke en aspecifieke lage rugpijn. Bij specifieke lage rugpijn is er  sprake van een aanwijsbare oorzaak zoals een infectie, ontsteking, wervelfractuur, wervelinzakking door osteoporose, een tumor of een acute hernia.  Bij ongeveer 90% van de mensen met lage rugpijn is geen specifieke oorzaak aan te wijzen; deze klachten worden aspecifieke lage rugpijn genoemd. Hieronder vallen ook slijtage, spit, ischias of oude hernia’s.

Beloop normaal of afwijkend?

Het natuurlijk beloop van lage rugpijn is meestal gunstig: bij 80-90 % van de mensen met lage rugpijn verdwijnen de klachten binnen vier tot zes weken als er op een goede manier met de klachten omgegaan wordt.

Wordt er niet juist met de klachten omgegaan door de persoon zelf, de omgeving of de medische wereld, dan kan het zijn dat de klachten langer aanhouden dan normaal of dat deze niet meer verdwijnen.

De kans op het ontwikkelen van chronische rugpijn is geassocieerd met zowel lichamelijke als psychische karakteristieken: bijvoorbeeld het hebben van lage rugpijn in de voorgeschiedenis of obesitas, maar ook verkeerde gedachten over de klachten, ontevredenheid met het werk, angst, somberheid en emotionele stress.

Oorzaak lage rugpijn?

Lage rugpijn ontstaat vaak met een kleine stoornis in de onderrug in een gewrichtje, tussenwervelschijf of spieren in de zin van kleine schade of irritatie. Zo’n tijdelijke stoornis zorgt voor pijn en pijn zorgt ervoor dat enkele spieren minder actief zijn en andere juist meer actief of zelfs verkrampen.

Dit wordt een motor-controle stoornis genoemd. Normaal herstelt de rug zich vanzelf en verdwijnt de motor-controle stoornis vanzelf weer als er op een juiste manier met de klachten wordt omgegaan en als er geen herstel belemmerende lichamelijke of psychische factoren aanwezig zijn, zoals hierboven genoemd.

Wordt er niet goed omgegaan met de klachten? Dan worden de klachten in stand gehouden en houd de motor-controle stoornis aan. Zo zullen bepaalde beweegpatronen in het lichaam veranderen en afwijkend zijn, waardoor de rug niet meer als één keten beweegt. De schade waarmee de klachten begonnen zijn, is allang hersteld, maar de klachten blijven toch aanwezig.